FAIL (the browser should render some flash content, not this).

O firmieKADRY plus to firma oferująca kompleksową obsługę kadrowo - płacową oraz usługi księgowe i szkoleniowe związane z administracją pracowniczą. Usługi outsourcingu kadrowo – płacowego to odciążenie Klientów od czasochłonnej i skomplikowanej pracy administracyjnej, jaką jest naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie teczek osobowych.

Korzyści dla Twojej firmy
Korzyści płynące ze współpracy z nami to przede wszystkim obniżenie kosztów pochłanianych przez działy administracji kadrowo – płacowej oraz pełna poufność dokumentacji i utajnienie wynagrodzeń wobec pracowników. Powierzenie prowadzenia spraw pracowniczych firmie zewnętrznej jest rozwiązaniem tańszym i gwarantującym bezpieczeństwo firmy.

Oferta naszej firmy skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich Przedsiębiorców, którzy mają świadomość, że obsługa kadr i płac musi być prowadzona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem wymaganych terminów, a jednocześnie chcą obniżyć koszty związane z wypełnieniem tych obowiązków. W ramach naszej działalności oferujemy:

  • Kompleksową obsługę kadrową i płacową
  • Obsługę w zakresie księgowości
  • Szkolenia bhp i badania okresowe
  • Szkolenia motywacyjne i integracyjne

Dysponujemy profesjonalnym, sprawdzonym oprogramowaniem, gwarantującym poufność danych i wysoką jakość obsługi. Stały dostęp do najnowszych opracowań i źródłowych interpretacji prawnych pozwala nam na śledzenie wszelkich zmian w dziedzinie prawa pracy, dzięki czemu jesteśmy w stanie przyjąć pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi i zagwarantować naszym Klientom bezpieczeństwo.

Posiadamy niezbędne certyfikaty oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozwalające na prowadzenie powyższej działalności.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


AktualnościOd lutego 2012r. wyższa składka rentowa.

Od stycznia 2012r. druga ustawa deregulacyjna wprowadza kolejne zmiany w przepisach. Oto najważniejsze z nich; Raport RMUA sporządzany i przekazywany pracownikom raz do roku; udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego do końca trzeciego kwartału następnego roku; skrócenie terminu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych przekazywanych do Zus do 5 lat; przedawnienie należności składkowych na rzecz Zus, jak i składek opłaconych nienależnie przez płatnika skrócono do 5 lat.więcej...

Linki:
Wskaźniki
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ministerstwo Finansów
Państwowa Inspekcja Pracy
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 Kadry


  Płace


  Księgowość