Dyskryminacja w miejscu pracy

W XXI wieku dyskryminacja i nie przestrzeganie praw pracowniczych to wydawało by się, że nieaktualny problem. Jednak jak się okazuje wciąż są firmy, które wykorzystują swoich pracowników do osiągnięcia własnych celów. Dyskryminacja jest to wykluczenie pewnej jednostki, bądź grupy społecznej.

Często są to nieuzasadnione zachowania. Możemy wyróżnić dwa rodzaje dyskryminacji. Pierwszy to jest tzw. dyskryminacja „na wprost”, która jest bezpośrednim działaniem, krytykowaniem jakiejś osoby. Natomiast drugi rodzaj dyskryminacji, to dyskryminacja pośrednia. Wynika ona głównie z wprowadzenia jakiś przepisów, które działają na niekorzyść danej grupy.

Przykładem tego rodzaju dyskryminacji może być założenie pewnej jednostki, że przyjmują tylko i wyłączenie osoby zameldowane w danej gminie, co zdecydowanie ogranicza innym osobom korzystanie z danego dobra. Dyskryminacja jest bardzo dotkliwym zjawiskiem i jest bardzo ciężka do zlikwidowania. Wiele osób skarży się na to zjawisko jednak nie wiedzą gdzie się zgłosić, z kim porozmawiać, aby uzyskać potrzebną pomoc.

Jest to problem na tyle duży, że należy obserwować swoje otoczenie i jeżeli widzimy taki problem w swoim otoczeniu należy reagować, możemy reagować zarówno bezpośrednio, a jeżeli nie chcemy się angażować to możemy takiej osobie dać odpowiednie wskazówki co powinna zrobić, gdzie się zgłosić. Najprostszym sposobem jest kontakt telefoniczny. Jest to też sposób wygodny, ponieważ pozwala osobie poszkodowanej pozostać względnie anonimowej, a to może zdecydowanie ułatwić tej osobie opowiedzenie o całej zaistniałej sytuacji.