Jak wygląda transport ładunków ponadgabarytowych?

Każda firma świadcząca usługi kurierskie i logistyczne ma swoje ustalone wymagania oraz obostrzenia dotyczące przewożonych paczek. Przesyłki dzielone są na te standardowe o określonych dopuszczalnych wymiarach i wadze, jak i paczki ponadgabarytowe. Jak wysłać duży ładunek?

Czym jest transport ponadgabarytowy?

Według definicji transport ponadgabarytowy jest to przewóz ładunku o wadze albo wymiarach przekraczających normy ustalone dla konkretnego środka transportu. Może on odbywać się drogą lądową, morską lub powietrzną, zgodnie z ustalonymi zasadami. Taki przewóz towarów nosi też miano transportu ponadnormatywnego.

Co może być ładunkiem ponadgabarytowym?

To przesyłki, które przekraczają dopuszczalne limity wymiarowe oraz wagowe. Wśród nich mogą się znaleźć takie ładunki jak:

  • maszyny budowlane,
  • urządzenia przemysłowe,
  • pojazdy,
  • linie produkcyjne
  • sprzęty rolnicze,
  • materiały budowlane i artykuły remontowe,
  • elementy infrastruktury (przęsła, hale, wiatraki)
  • zbiorniki.

Transport ponadgabarytowy pozwala na przewożenie wielu problematycznych ładunków.

Jak wygląda przewóz ponadgabarytowy?

Firma spedycyjna, zajmująca się transportem ładunków ponadgabarytowych, zaczyna od przygotowań i dokładnego planu zlecenia. Najpierw należy uzyskać niezbędne zezwolenia, po czym zająć się całym procesem logistycznym. Ważne jest precyzyjne zaplanowanie najlepszego sposobu transportu towarów ponadgabarytowych, uwzględniając przepisy o ruchu drogowym.

Podstawą dobrej organizacji jest dobór takiej trasy, która pozwoli na bezpieczny transport ładunku, jak i zminimalizowanie jego kosztów. Konieczne jest też przewidzenie wszelkich utrudnień, które kierowca może napotkać na drodze, czyli np. wysepki, ronda, mosty, wiadukty czy wąskie drogi. Towar musi być też odpowiednie zabezpieczony, tak aby nie doszło do jego uszkodzenia. Przewóz ładunków ponadgabarytowych często przeprowadzany jest nocą, dzięki czemu nie powoduje się utrudnień w ruchu drogowym oraz ogranicza ryzyko wypadku i zniszczeń towaru.

Co ważne, jakiekolwiek trudności napotkane podczas przewozu ładunku mogą wiązać się dla firmy z opóźnieniami w dostarczeniu przesyłki, a tym samym mniejszym zyskiem dla przedsiębiorstwa. Cała trasa przewozu musi być więc dokładnie rozplanowana, biorąc pod uwagę wszelkie przeszkody.

Firma spedycyjna do każdego przewozu podchodzi w indywidualny sposób. Poszczególne ładunki różnią się swoją specyfiką, a koszt ich dostarczenia z punktu a do punktu b zależy od licznych czynników. Przewóz niestandardowych przesyłek wiąże się ze sporym wyzwaniem.