Jakie narzędzia pomagają odkrywać dobre strony pracowników?

pracownik

Menedżerowie, aby sprawnie zarządzać swoimi pracownikami, muszą znać ich mocne i słabsze strony. Analiza stylów zachowania w zespołach wpływa na wzrost wydajności i lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego. Jak ją wykonać? Jakich narzędzi użyć, aby wyjść poza wskaźniki wydajności i dowiedzieć się czegoś wartościowego o pracownikach?

Poznaj mocne strony swoich pracowników

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie to podstawa jego funkcjonowania. Firma może posiadać know-how, perfekcyjnie dopasowane procedury i metody działania, ale bez właściwych ludzi na właściwych miejscach w praktyce nie może realizować swoich zadań poprawnie, o rozwoju nie wspominając. Słabsze strony pracowników firma może wzmacniać poprzez szkolenia lub proponując pracownikom inne stanowiska, bardziej odpowiadające ich faktycznym umiejętnościom.

Odkrywanie mocnych i słabych stron ma również ogromne znaczenie dla samych pracowników. W świecie, w którym co czwarty Polak (dane wg raportu ADP Research Institute) odczuwa wypalenie zawodowe, które nie było związane z pandemią, urzeczywistnienie potencjału pracowników staje się coraz ważniejsze. Brak dopasowania, wykonywania obowiązków, które nie są związane z mocnymi stronami, tylko pogłębia frustrację. Może to wręcz prowadzić do większej rotacji, co dla każdej firmy będzie dużym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym. Z drugiej strony, jeśli pracownik będzie wykonywał pracę, do której ma predyspozycje, jego efektywność i zadowolenie wzrośnie, będzie również czuł, że się rozwija.

Przeczytaj również: https://extended.tools/jak-odkryc-mocne-strony-pracownika/

W jaki sposób Extended DISC pomaga lepiej poznać pracowników?

Poza wiedzą branżową i typowo technicznymi umiejętnościami pracownicy mają również swój styl komunikacji, a także specyficzne motywatory oraz reagują na inne czynniki stresogenne. Jak zdobyć wiedzę na ten temat? Rozwiązaniem jest metoda Extended DISC, które bada typ zachowań na podstawie 4 podstawowych stylów: Dominującym, Towarzyskim, Wspierającym i Dokładnym. Badanie to przeprowadza się on-line poprzez wypełnienie kwestionariusza. Jego rezultatem jest szczegółowy raport, który pozwala menedżerem i osobom pracującym w działach HR lepiej zrozumieć swoich pracowników i np. znaleźć dla nich właściwszą rolę w zespole.

FinxS Sales Assessment – narzędzie dla liderów w działach sprzedaży

Dodatkowym narzędziem biznesowym, które umożliwia poznanie kompetencji sprzedażowych, jest FinxS Sales Assessment (FSA). Badanie to również przeprowadza się on-line, jednak raport, który otrzymuje badany, wygląda inaczej. FSA pokazuje poziom kompetencji pracownika w kontekście 18 kluczowych umiejętności sprzedażowych (od kwalifikowania klientów, przez umiejętność słuchania, czy zadawania pytań). Badanie powstało z myślą o osobach, które pracują w sprzedaży co najmniej rok i podobnie jak Extended DISC, nie mierzy w żaden sposób wiedzy branżowej i nie jest testem psychologicznym. Pozwala jednak na głębszą analizę kompetencji obecnych w zespole sprzedażowym, dzięki czemu np. można łatwiej podjąć decyzję o przeprowadzeniu szkolenia lub rozpoczęciu rekrutacji.