Jednoosobowa działalność gospodarcza krok po kroku. Sprawdź wady i zalety!

Aby założyć firmę musimy dokonać zgłoszenia w Urzędzie Miasta lub w Gminie, działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W Polsce od roku 2009 obowiązuje jeden wzór wniosków o wpisanie swojej firmy do ewidencji działalności gospodarczej i jest ono bezpłatne.

Ewentualne zgłoszenie zmian we wniosku jest również bezpłatne co jest dużym ułatwieniem dla osób zakładających firmy. Kolejnym ułatwieniem jest to że po złożeniu takiego wniosku nie musimy odwiedzać Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego i ZUS-u ponieważ urzędnicy przesyłają nasz wniosek sami a my jako osoba zakładająca otrzymujemy zaświadczenie, na którym widnieje numer REGON.

Natomiast numer NIP dla firmy przyjdzie pocztą na adres zakładającego firmę. Zaletą w prowadzeniu takiej firmy jest niski koszt założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Dużym ułatwieniem jest również w razie porażki naszego biznesu likwidacja firmy. Korzystnie dla nas jest również brak wymagań kapitałowych.

Do wad natomiast należy odpowiedzialności całym swoim majątkiem oraz niezależnie od dochodów podlegamy obowiązkowemu ubezpieczaniu społecznemu i zdrowotnemu bez względu na osiągane przez nas dochody. Niektóre działalności muszą koniecznie uzyskać koncesje, które określone są terminowością i są płatne. Mimo tych wad w naszym świecie ludzie ciągle otwierają firmy i są nastawieni na osiąganie dużych zysków lub strat.