Księgowość – Administracja księgowa

Wraz z obsługą kadrowo – płacową oferujemy naszym Klientom prowadzenie księgowości ryczałtowej i podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zakres usług rachunkowych obejmuje:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ryczałtowej ewidencji przychodów
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie e-deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do US
  • sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich do ZUS
  • sporządzanie deklaracji rocznych dla podatników
  • przygotowywanie przelewów opłat podatkowych
  • przygotowywanie przelewów do ZUS

Firma powinna posiadać Certyfikat Księgowy nr 8520/2004 wydany przez Ministra Finansów w zakresie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rozliczenia firm prowadzone powinny być komputerowo w oparciu o program zgodny z wymogami Ustawy o rachunkowości i rekomendowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Ceny usług ustalane są indywidualnie w zależności od wybranego przez Klienta zakresu prac, rodzaju prowadzonej księgowości i ilości posiadanych dokumentów.


Odzyskaj VAT z materiałów budowlanych

Szybko i sprawnie sporządzamy wnioski VZM dotyczące zwrotu podatku VAT od materiałów budowlanych wykorzystanych podczas budowy domu lub remontu mieszkania.


PESEL podstawowym identyfikatorem dla osób fizycznych

Od 1 września 2011r. pracodawca nie może żądać od pracowników numeru NIP, również w deklaracjach zobowiązany jest wykazywać ich numer PESEL.


Od 1 stycznia 2012r zmiana art. 168 Kodeksu Pracy

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego już w 2012 r. będzie możliwe aż do 30 września. Pracodawca nadal będzie miał obowiązek udzielać bieżącego urlopu w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo (art. 161 K.P.), a dopiero w sytuacji, gdy pracownik nie będzie mógł go wykorzystać w danym roku, np. z powodu choroby, termin udzielania tego urlopu przesunie się do 30 września kolejnego roku.