Małe i średnie firmy w Polsce

W Polsce działa bardzo wiele małych i średnich firm. Ich liczba jest zaskakująco duża wobec licznych trudności, z jakimi wiąże się prowadzenie firmy w naszym kraju. Niejasny system podatkowy, rozbudowana do granic możliwości biurokracja i opieszałość urzędów, to tylko niektóre z barier.

Polscy przedsiębiorcy wydają się niezwykle zdeterminowani i zaradni, a także wytrwali w dążeniu do celu. Ich potencjał wydaje się zmarnowany, co działa na szkodę rodzimej gospodarki. Traktowanie każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego oszusta nie sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu współpracy pomiędzy właścicielami firm a urzędnikami.

Niezbędna jest reforma systemu podatkowego i ułatwienie pracy przedsiębiorcom, ponieważ to właśnie oni mogą być ratunkiem dla polskiej gospodarki. Prowadzenie firmy to ciężka i niełatwa praca, której owoce mogą być korzystne nie tylko dla biznesmenów, ale także dla całego społeczeństwa. Nowe firmy to przecież także nowe stanowiska pracy dla wielu osób, nowe usługi i produkty.