Nianie ratunkiem dla matek, które chcą wrócić do pracy?

Z raportu serwisu Niania.pl „Rynek niań w Polsce w 2018 roku” wynika, że rodzice najczęściej poszukują opiekunki dla pociech w wieku 0-3 lat. Nianie zaś deklarują, że oprócz opieki nad dzieckiem, chętnie podejmą się także innych obowiązków.

72% dzieci, dla których szuka się niani nie ukończyło trzeciego roku życia. Część rodziców decyduje się jednak na szukanie opiekunki dla pociechy, która ma mniej niż 12 miesięcy. „Może to świadczyć o tym, że niektóre matki decydują się na powrót do pracy po upływie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, nie korzystają z urlopu wychowawczego” – uważa Monika Perkowska, ekspert Niania.pl. Urlop macierzyński i rodzicielski trwa łącznie rok. Najmniej rodziców szuka opiekunki dla potomstwa, które mają więcej niż 12 lat.

Na co zwrócić uwagę szukając opiekunki?

„Niania powinna przede wszystkim lubić dzieci. Istotne są też referencje, doświadczenie oraz to, czy kandydatka opiekowała się milusińskim w wieku podobnym do naszego” – wylicza Monika Perkowska. „Nie należy jednak skreślać kogoś tylko dlatego, że do tej pory zajmował się dziećmi starszymi lub młodszymi. Nawet jeśli niania nie spełnia wszystkich oczekiwań, warto zaryzykować i zaprosić ją na rozmowę. Może się okazać, że z naszą pociechą dogada się, jak to się mówi, bez słów” – podkreśla ekspert Niania.pl.

Nie tylko opieka nad dziećmi

63% niań, które założyły konto w serwisie Niania.pl wyraża chęć podjęcia się dodatkowych usług na rzecz rodziny, u której podejmie pracę – wynika z raportu serwisu Niania.pl. Do obowiązków, których mogą podjąć się opiekunki zalicza się: porządki, gotowanie, pranie oraz zakupy. Szczegółowe informacje na temat preferencji niań w tym kontekście zostały pokazane na wykresie, który został zamieszczony jako zdjęcie główne.

Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie nianie precyzują, jakich obowiązków są gotowe się podjąć. Niektóre wskazują też więcej niż jedną czynność (mogą wybrać od jednej do czterech spośród czterech).

Z danych Niania.pl wynika, że w skali kraju opiekunki najchętniej gotują dla swoich podopiecznych i ich rodzin. Warto jednak zauważyć, że są województwa, w których najwięcej niań jest gotowych wspierać swoich pracodawców w porządkach. Do rejonów tych należy zaliczyć województwa takie jak lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz kujawsko-pomorskie.

„Opieka nad dziećmi to przyjemne, ale też absorbujące zajęcie. Skoro opiekunki są skłonne podjąć się dodatkowych obowiązków, można przypuszczać, że są bardzo dobrze zorganizowanymi osobami” – uważa Monika Perkowska. „Szukając niani dla dziecka powinniśmy brać po uwagę wiele zmiennych, warto zatem dać sobie czas, nawet kilka miesięcy, na znalezienie odpowiedniej osoby” – podsumowuje ekspert Niania.pl.