Płace – Administracja wynagrodzeń

Obowiązki pracodawców nie sprowadzają się jedynie do prowadzenia dokumentacji kadrowej. Prawidłowe w zakresie istniejących regulacji prawnych naliczanie i terminowe wypłacanie wynagrodzeń to kolejny obowiązek wynikający z zatrudniania pracowników.

Nawet niewielki Przedsiębiorca realizując te czynności jest zobligowany do właściwego naliczania składek społecznych i podatków oraz przekazywania określonym instytucjom informacji o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia.

Firma księgowo kadrowa wykonując w imieniu Klienta te obowiązki przejmuje m.in. odpowiedzialność za:

 • naliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników
 • rozliczanie nieobecności, nadgodzin i dodatków należnych pracownikom
 • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS
 • przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń dla pracowników (kwitki wypłat, raporty RMUA o pobranych składkach, zaświadczenia o zarobkach, Rp-7)
 • rozliczanie i sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS (możliwość przygotowania elektronicznych przelewów do systemu bankowego Klienta)
 • sporządzenie i dostarczanie zatrudnionym w trakcie roku podatkowego pracownikom deklaracji PIT-11, przesłanie do właściwych Urzędów Skarbowych (wg ustaleń z Klientem)
 • rozliczenia pracowników składających oświadczenie o dokonanie rozliczenia rocznego PIT-40
 • przygotowywanie raportów i dokumentów dla działu księgowości Klienta (zestawienia i podsumowania list płac, itd.)

Korzyści naszych Klientów:

 • obniżenie kosztów (brak konieczność zakupu systemu płacowo-kadrowego)
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych
 • podniesienie jakości obsługi
 • transfer ryzyka na dostawcę usługi

Pliki do pobrania: