Planowanie czasu pracy z oprogramowaniem HR jest prostsze niż myślisz

Organizacja czasu pracy osób zatrudnionych to jeden z najważniejszych obowiązków, jaki spoczywa na pracodawcach. Jeśli Twoja firma działa w ramach równoważnych systemów czasu pracy, pracy zmianowej bądź pracuje przez 7 dni w tygodniu, musisz upewnić się, że stosowane procedury są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Planowanie czasu pracy z oprogramowaniem HR pozwala uniknąć niemal wszystkich pułapek, jakie czekają na przedsiębiorców – poznaj najważniejsze pojęcia związane z zarządzaniem godzinami pracy.

Dlaczego poprawne planowanie czasu pracy z oprogramowaniem HR jest tak istotne?

Precyzyjne planowanie czasu pracy z oprogramowaniem HR nie jest kwestią wyłącznie rozsądnego i gospodarnego zarządzania czasem pracowników – to również obowiązek, wynikający z art. 94 ust. kodeksu pracy. Przepis ten mówi, że pracodawca musi dążyć do organizacji pracy w taki sposób, który w pełni wykorzysta dostępny czas i będzie sprzyjać osiąganiu wysokiej wydajności i odpowiedniej jakości pracy poprzez wykorzystanie uzdolnień i kwalifikacji pracowników.

Planowanie czasu pracy z oprogramowaniem HR należy wykonać na okres co najmniej miesiąca i podać do wiadomości pracowników na przynajmniej tydzień przed jego rozpoczęciem. Obowiązek sporządzania grafików obecności nie dotyczy firm, w których pracownicy pracują zawsze w tych samych godzinach (np. od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00).

Planowanie czasu pracy z oprogramowaniem HR a doba pracownicza

Aby ustalone grafiki w przedsiębiorstwach działających w trybie zmianowym były zgodne z obowiązującymi przepisami, należy przestrzegać tzw. doby pracowniczej, opisanej w art. 128 §3 ust. 1 kodeksu pracy. Pojęcie to oznacza kolejne 24 godziny, które liczmy od momentu rozpoczęcia pracy zgodnie z grafikiem.

Jeśli zakład nie działa w tzw. ruchomym czasie pracy, nie powinny występować sytuacje, w której pracownik jednego dnia rozpoczyna pracę o 11:00, a drugiego o 07:00. W świetle przepisów oznacza to, że dany pracownik w ciągu jednej dobry pracowniczej zaczął pracę dwa razy, przez co doszło do przepracowania nadgodzin.

Planowanie czasu pracy z oprogramowaniem HR staje się prostsze dzięki Teta AIR

Opisane powyżej przykłady to zaledwie wycinek wyzwań, z jakimi mierzy się planowanie czasu pracy z oprogramowaniem HR. Prócz opracowania odpowiednich grafików czy uwzględnienia doby pracowniczej, musimy pamiętać m.in. o prawie do odpoczynku dobowego (11 nieprzerwanych godzin) i odpoczynku tygodniowego (35 godzin).

Przestrzeganie zapisów prawa pracy staje się prostsze dzięki Teta AIR – oprogramowaniu, które wspiera nadzór czasu pracy i czuwanie nad prawidłowym uwzględnieniem odpoczynków dobowych i tygodniowych wraz z zachowaniem doby pracowniczej. System ten wspiera również procesy kadrowo-płacowe, związane z urlopami i wyliczeniami pensji. Już dziś odwiedź stronę Teta AIR i zobacz, że planowanie czasu pracy z oprogramowaniem HR może być proste.

Źródło: TETA-AIR.pl – System HR dla średnich i małych przedsiębiorstw