Polityka jednego dziecka

Jak powszechnie wiadomo w Chinach wprowadzono politykę jednego dziecka, jeszcze najlepiej, żeby był to chłopiec, ponieważ w chińskiej kulturze to najstarszy syn jest odpowiedzialny za swoją rodzinę w przyszłości.

Oczywiście można było mieć więcej niż jedno dziecko, ale za złamanie przepisów trzeba było płacić bardzo wysokie kary, na które tak naprawdę mogły sobie pozwolić tylko bardzo bogate rodziny. Polityka ta miała na celu ograniczenie rozrostu naprawdę i tak już bardzo dużego społeczeństwa. Niestety jak widzimy obecnie doprowadziło to do tego, że w Chinach jest bardzo dużo chłopców i niewiele dziewczynek.

Dodatkowo w okresie trwania tych przepisów znacząco wzrosła liczba aborcji. Rodzice od razu chcieli wiedzieć czy spodziewają się chłopca czy dziewczynki, jeżeli zachodziło prawdopodobieństwo, że urodzi im się dziewczynka często decydowali się na usunięcie. Jest to bardzo smutny precedens, ale na pewno skutecznie zmniejszył liczbę ludności w Chinach.

Jest to zapewne bardzo dobre z ekonomicznego punktu widzenie. Dużo łatwiej jest zadbać o społeczeństwo, które jest mniej liczne. Jednak teraz w Chinach jest bardzo duży problem, ponieważ dzieci z początku wprowadzenia tego przepisu w życiu dorosły i chłopcy mają problem ze znalezieniem swojej drugiej połówki.

Często dlatego wyjeżdżają za granicę, oczywiście jeżeli mają takie możliwości, i tam poszukują kobiety, z która będą mogli założyć rodzinę, a przez to dochodzi do mieszania się kultur i ras. Nie wiadomo jakie będzie to miało skutki w przyszłości.