Prowadzenie firmy walką o przetrwanie

Większość przedsiębiorców marzy o tym, żeby nadrzędnym celem strategicznym ich firmy było zwiększenie zysku lub sprzedaży produktów czy usług. Tymczasem głównym celem ogromnej liczby polskich, małych i średnich przedsiębiorstw jest po prostu przetrwanie na rynku.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zauważył dość duży pesymizm u właścicieli firm. Zapytani o plany na przyszłość, często wyrażają obawę o wielkość strat, jakie najprawdopodobniej poniosą w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej taka sytuacja wynika z kryzysu ekonomicznego, ale nie bez znaczenia wydają się także kłopoty, z którymi muszą borykać się przedsiębiorcy.

Urzędnicy nie ułatwiają im życia, a zawiłe przepisy prawne wywołują zamęt i powstrzymują przedsiębiorców przed podejmowaniem ryzyka. Prowadzenie firmy, zamiast źródłem zarobku, okazuje się stresującą walka o utrzymanie na powierzchni. Nie jest to najlepsza prognoza dla polskiej gospodarki. Pozostaje mieć nadzieję, że w najbliższym czasie nadejdą jakieś zmiany.