Prywatny majątek a długi firmy

Popularną praktyką w prowadzeniu firmy przez osobę fizyczną jest oddzielenie rachunku firmowego oraz prywatnego konta przedsiębiorcy. Taka decyzja zdecydowanie ułatwia kontrolę firmowych, a także domowych wydatków i usprawnia prowadzenie finansowej polityki firmy.

Co więcej, w przypadku ewentualnych kontroli, nikt nie ma wglądu w prywatne wydatki właściciela firmy i jego majątek. Takie rozwiązanie jest rzeczywiście wygodne, ale przecież nie oznacza ono, że za długi firmy właściciel nie odpowie utratą swoich prywatnych dóbr. Upadek przedsiębiorstwa upoważnia jego wierzycieli nie tylko do zażądania egzekucji długu z rzeczy, które należą do majątku firmy.

W grę wchodzi również prywatna własność przedsiębiorcy. Warto o tym pamiętać, ponieważ bankructwo naszego biznesu grozi również stratą dorobku całego życia. Nieumiejętne prowadzenie firmy staje się ryzykiem, które rzutuje nie tylko na nasze życie zawodowe, ale może także negatywnie wpływać na sytuację życiową całej rodziny.