Szkolenia Agile dostosowane do wszystkich pracowników 

szkolaenia dla pracownikow

Każdy projekt realizowany zgodnie z zasadami Agile powinien opierać się na planowaniu oraz gotowości szybkiego reagowania na zmiany. Wdrożenie Agile pozwala na efektywne wykonywanie założonych działań, których celem jest dostarczenie właściwego produktu klientowi. Wiele firm wdrożyło już Agile do pracy poszczególnych zespołów podnosząc swoją konkurencyjność na rynku. Jednak warto mieć na uwadze, że tematyka Agile jest bardzo rozległa i dosyć skomplikowana, dlatego jeżeli myślisz o wprowadzeniu technik zwinnych do codziennej pracy w firmie, postaw na profesjonalne szkolenia prowadzone przez specjalistów z branży. 

Szkolenia z zakresu Agile 

Dynamiczny rozwój otoczenia biznesowego oraz zmieniające się potrzeby klientów wymagają planowania krótkoterminowego i otwartości na wprowadzanie zmian. Efektywnym rozwiązaniem dla wielu zespołów z różnych branż jest stosowanie się do zasad Agile usprawniających pracę nad danym projektem. Zasady te są szczególnie przydatne podczas realizacji projektów bardzo innowacyjnych, które charakteryzują się pewną dozą niepewności, tak jak na przykład projekty informatyczne, w tym tworzenie oprogramowania. Profesjonaliści zajmujący się na co dzień badaniem Agile i wdrażaniem go w kolejnych firmach organizują szkolenia, które mają na celu określenie roli każdego, pojedynczego członka zespołu, a zarazem usprawnienie pracy całego działu. 

Agile Foundation – rozwiązanie dla biznesu 

Szkolenia Agile Foundation powstało z myślą o tych, którzy dopiero chcą zapoznać się z podejściem Agile oraz tych, którzy mają podstawową wiedzę i planują wprowadzenie metod zwinnych w swojej firmie. To rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą przekonać się jak szybko dostarczyć wartość biznesową dzięki sprawnej organizacji i dobrze określonym rolom członków zespołu projektowego. Podczas profesjonalnego szkolenia uczestnik ma okazję zdobyć wiedzę teoretyczną, by następnie wykorzystać ją w praktyce realizując projekt pod okiem specjalisty. Uczestnicy szkolenia zostaną także wyposażeni w potrzebne narzędzia i materiały edukacyjne.

Agile HR Foundation – rozwiązania dla HR 

Szkolenie Agile HR Foundation umożliwia pracownikom działu zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi zrozumieć podejście Agile oraz poznać praktyczne możliwości zastosowania technik zwinnego zarządzania. Uczestnicy szkolenia mają również okazję wysłuchania wypowiedzi jednej z osób, która już wdrożyła Agile w HR i poznania jej prawdziwych doświadczeń. 

Zespół projektowy – czym się charakteryzuje?

Poza dobrą organizacją i otwartością na wprowadzanie zmian, bardzo ważne jest również zaangażowanie całego zespołu projektowego, który powinien umiejętnie współpracować, pomimo braku jasno określonej struktury organizacyjnej, bowiem kierownik projektu pełni tu w głównej mierze rolę mentora. Każdy członek zespołu ma jasno wydzielone zadania, na których zrealizowaniu powinien się skupić. Ze względu na specyfikę działań zgodną z Agile, zespoły składają się z kilku, kilkunastu osób w zależności od projektu, z czego każdy uczestnik powinien cechować się elastycznością, indywidualną efektywnością oraz dużym poziomem kooperacji. 

Jaką rolę odgrywa zespół w projektowaniu zwinnym?

Zespół odgrywa bardzo ważną rolę w projektowaniu zwinnym, dlatego tak ważne jest zaznajomienie wszystkich jego członków z zasadami Agile. Realizują oni bowiem wiele funkcji przy jednoczesnym założeniu, że nie ma tu żadnej struktury, co wymaga odpowiedniego podejścia i wykazania się efektywnością przez każdego uczestnika z osobna. Spoczywa na nich odpowiedzialność za problemy i skuteczność zaproponowanych rozwiązań. Co więcej, każdy członek zespołu samodzielnie powinien podejmować decyzje, w jaki sposób najlepiej zrealizować wyznaczone zadanie. Cały zespół projektowy stara się ograniczyć dokumentację, w zamian za skupienie na kontakcie bezpośrednim, zarówno między sobą jak i z klientem.