Zezwolenie na pracę cudzoziemca – co warto o tym wiedzieć?

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej zatrudniają obcokrajowców. Właściciele firm, którzy chcą wdrożyć cudzoziemców do kadry pracowniczej, muszą jednak pamiętać o wszystkich formalnościach. Kluczową kwestią jest zezwolenie na pracę typu A w Szczecinie czy innym mieście. Najważniejsze kwestie związane z zatrudnieniem obcokrajowca wskazaliśmy w tym artykule. 

Dlaczego zezwolenie na pracę jest opłacalne?

Jak wskazują specjaliści od rynku pracy, w Polsce nadal wielu przedsiębiorców błędnie myśli, że zatrudnienie cudzoziemca bez umowy przyniesie większy dochód. Wynika to głównie z obaw przed dodatkowymi wizytami urzędników i tzw. papierologią. Tymczasem dopełnienie obowiązków pozwala nie tylko na zapobieganie deportacji ze Szczecina czy innych miast ale także na zabezpieczenie losu firmy, a także pracownika.

W praktyce zalegalizowanie pracy pozwala stworzyć odpowiednie bezpieczeństwo zatrudnionym i ominąć potencjalne kary wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. Z kolei cudzoziemiec może mieć pewność, że w razie nieszczęśliwego wypadku podczas czynności zawodowych uzyskają odpowiednią pomoc.

Chociaż przedsiębiorcy jeszcze tego nie odczuli, to okazuje się, że kontrole w celu sprawdzenia legalności pracowników w danej załodze firmowej są coraz powszechniejsze.  Z tego względu, aby pozytywnie zakończyć kontrolę, warto załatwić zezwolenie na pracę typu a w Szczecinie. Specyfika i warunki tego zezwolenia zostały określone w kolejnej części artykułu.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typu A

Zezwolenie typu A dotyczy obcokrajowca, który wykonuje prace na terenie Polski, opierając się na umowie z firmą, funkcjonującą na terenie Polski. Termin określa, że warunek zostaje spełniony, gdy siedziba, oddział lub inna forma działalności funkcjonuje na terytorium RP.

Zezwolenie jest wydawane na czas określony, jednak nie dłużej niż na 3 lata. Karta rezydenta w Szczecinie może pomóc w tych procedurach, jeśli cudzoziemiec chce podjąć pracę w regulowanym zawodzie.