O nas

KADRY+ firma oferująca kompleksową obsługę kadrowo – płacową oraz usługi księgowe i szkoleniowe związane z administracją pracowniczą.

Usługi outsourcingu kadrowo – płacowego to odciążenie Klientów od czasochłonnej i skomplikowanej pracy administracyjnej, jaką jest naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie teczek osobowych.

Korzyści dla Twojej firmy

Korzyści płynące ze współpracy z nami to przede wszystkim obniżenie kosztów pochłanianych przez działy administracji kadrowo – płacowej oraz pełna poufność dokumentacji i utajnienie wynagrodzeń wobec pracowników. Powierzenie prowadzenia spraw pracowniczych firmie zewnętrznej jest rozwiązaniem tańszym i gwarantującym bezpieczeństwo firmy.

Oferta  skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich Przedsiębiorców, którzy mają świadomość, że obsługa kadr i płac musi być prowadzona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem wymaganych terminów, a jednocześnie chcą obniżyć koszty związane z wypełnieniem tych obowiązków.

W ramach naszej działalności:

  • Kompleksową obsługę kadrową i płacową
  • Obsługę w zakresie księgowości
  • Szkolenia bhp i badania okresowe
  • Szkolenia motywacyjne i integracyjne

Dysponujemy profesjonalnym, sprawdzonym oprogramowaniem, gwarantującym poufność danych i wysoką jakość obsługi. Stały dostęp do najnowszych opracowań i źródłowych interpretacji prawnych pozwala nam na śledzenie wszelkich zmian w dziedzinie prawa pracy, dzięki czemu jesteśmy w stanie przyjąć pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi i zagwarantować naszym Klientom bezpieczeństwo.

Posiadamy niezbędne certyfikaty oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozwalające na prowadzenie powyższej działalności.


Od lutego 2012r. wyższa składka rentowa. Od stycznia 2012r. druga ustawa deregulacyjna wprowadza kolejne zmiany w przepisach. Oto najważniejsze z nich; Raport RMUA sporządzany i przekazywany pracownikom raz do roku; udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego do końca trzeciego kwartału następnego roku; skrócenie terminu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych przekazywanych do Zus do 5 lat; przedawnienie należności składkowych na rzecz Zus, jak i składek opłaconych nienależnie przez płatnika skrócono do 5 lat.

więcej…


Linki:

  1. Wskaźniki
  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  3. Ministerstwo Finansów
  4. Państwowa Inspekcja Pracy
  5. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej