Jak przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego?

ocena ryzyka zawodowego

Czy miejsce pracy zawsze jest przyjazne dla pracowników? A może niekoniecznie i należy bardziej drobiazgowo podchodzić do kontroli realizowanych w przedsiębiorstwie lub niedużym zakładzie pracy? Dlatego każdy pracodawca musi zainteresować się oceną ryzyka zawodowego. Z reguły bardziej świadomi pracownicy, którzy chcą się zatrudnić w jakiejś firmie, starają się docierać do informacji, które mówią, czy konkretne środowisko jest przyjazne, czy też nie. 

Zarządzanie ryzykiem to niekończący się proces?

Błędne będzie także twierdzenie, że wystarczy tylko raz przeprowadzić kontrolę i zlecić na przykład różne działania, które będą ograniczały zagrożenia. Otóż jeżeli jest oferowana ocena ryzyka zawodowego w Koninie albo w innym mieście, to wzorcowo działający przedsiębiorca będzie bez przerwy realizować zarządzanie ryzykiem. Chodzi o to, że jest to nieustanny proces, który gwarantuje na bieżąco weryfikowanie i podejmowanie działań zapobiegawczych i korygujących.

Poza tym należy wspomnieć, że tego typu oceny i ich dokumentowanie to jest obowiązek każdego pracodawcy, który wynika z przepisów. Jest określony w kodeksie pracy.

Jakie działania przewiduje ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego to będzie kilka kroków, które będą obejmować działania takie jak na przykład identyfikowanie potencjalnie występujących zagrożeń, które są związane z wykonywaną pracą. Jeżeli by wystąpiły, to wówczas konieczna jest ich analiza pod kątem możliwych skutków. Analizuje się również prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Poza tym niezbędny jest wybór działań zapobiegawczych. Na przykład, jeśli chodzi o usługi BHP i PPOŻ. – firma Atest gwarantuje najwyższy poziom zabezpieczeń. Jednym z najważniejszych działań zapobiegawczych jest właśnie stosowanie środków ochrony indywidualnej, ale chodzi także o szkolenia i instruktaże organizowane dla pracowników. Ważne jest również monitorowanie i kontrola wprowadzonych działań zapobiegawczych, aby było wiadomo, czy przynoszą oczekiwane efekty.