Szkolenia BHP

Przy współpracy z naszymi Partnerami oferujemy również usługi w zakresie wymaganych przepisami szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, i szkoleń pracowniczych.

Ewidencjonujemy i kontrolujemy terminy:

 • ważności profilaktycznych badań lekarskich
 • nabycia uprawnień pracowniczych
 • odbycia wymaganych szkoleń stanowiskowych

Wystawiamy skierowania dotyczące wykonania badań okresowych.

Na życzenie klientów organizujemy i przeprowadzamy również szkolenia pracowników z zakresu pracy na wysokości, potwierdzone wymaganym przez prawo pracy zaświadczeniem.

Nasza oferta obejmuje również szkolenia z zakresu rozwoju managerów i zespołów pracowniczych. Cenimy indywidualność grup i zespołów – każde szkolenie przygotowujemy na miarę jego uczestników. Program szkolenia i zadania dla uczestników dobierane są po analizie zespołu, rozmowie z jego liderem i pracownikami. Nasze szkolenia trwają od 1 do 3 dni, w zależności od wyników analizy sytuacji i celów, jakie chcą osiągnąć nasi Klienci.


Szkolenia rozwojowe:

 • komunikacja
 • przywództwo
 • budowanie zespołów
 • coaching indywidualny i grupowy
 • zarządzanie zmianą
 • prezentacja
 • kreatywne myślenie

Integracje i eventy:

 • wyjazdy outdoorowe
 • wieczory tematyczne
 • konferencje