Nierówności w społeczeństwie

Nie od dziś wiadomo, że na świecie występują nierówności. Zdecydowanie nie są one sprawiedliwe i krzywdzą bardzo wiele osób. Ekonomiści głowią się jak je zniwelować, czy w ogóle się da i jakie to może przynieść skutki, bo nie jest powiedziane, że gdyby wszyscy byli równi to było by lepiej na świecie?

Pytań jest bardzo dużo, a każde kolejne pytania rodzi coraz więcej problemów, ale od zawsze jest tak, że – bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Nierówności w dochodach są jednymi z najbardziej odczuwalnych i dotkliwych w społeczeństwach wszystkich krajów. Ludzie czują, że są inaczej traktowani.

W państwach społecznych, gdzie są różnego rodzaju pomoce społeczne część społeczeństwa może dzięki temu funkcjonować (ci, którzy te zapomogi otrzymują), ale jest też druga strona medalu. Są ludzie, którzy codziennie muszą ciężko pracować, aby w jakiś sposób utrzymać się i swoją rodzinę. Czy to jest sprawiedliwe? Wielu powie, że nie, inni zaś powiedzą, że tym którzy sobie nie radzą należy pomagać.

Tylko czy oby na pewno zawsze to są osoby, które sobie nie radzą, a może są to osoby, które nie chcą sobie radzić? Ludzie czują, że nie są odpowiednio wynagradzani za swoją pracę. Nawet na tych samych stanowiskach mogą występować różne stawki. Jednak nierówności w dochodach to nie jedyny problem, ale przyczyna innych nierówności – chociaż by w dostępie do różnych zasobów (Internetu, telefonu), kultury, wiedzy, to wszystko kosztuje, a jak ktoś nie ma odpowiednio wysokich odchodów nie może sobie na to pozwolić.